AV-producenten: voortzetten Production Incentive voor high-end tv-series noodzakelijk.

21/9/2020

De Production Incentive voor hoogwaardige tv-series heeft zijn succes – drie jaar na introductie als pilotregeling – ruimschoots bewezen. De producentenverenigingen NAPA en NCP bepleiten daarom structurele inbedding van deze regeling inclusief toereikend budget.
De toegevoegde waarde van deze economische stimuleringsmaatregel staat buiten kijf:

- productie en populariteit van kwaliteitsseries zijn toegenomen;

- elke geïnvesteerde euro genereert € 4 tot 4,5 aan bestedingen in Nederland;

- bijdragen zijn een belangrijke voorwaarde om internationale coproducties te kunnen realiseren.

• Juist nu heeft de audiovisuele sector behoefte aan continuïteit en ambitieus langetermijnbeleid.

• Structurele inbedding van deze regeling, inclusief een budget van jaarlijks € 12,5 miljoen, is daarvoor noodzakelijk.

Toegevoegde waarde

In 2017 werd de Netherlands Film Production Incentive bij wijze van pilot opengesteld voor hoogwaardige drama-, documentaire- en animatieseries. Doel van deze stimuleringsmaatregel, ondergebracht bij het Nederlands Filmfonds, is het bevorderen van een gezond productieklimaat en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie. De Incentive-bijdrage is erop gericht om waarde toe te voegen aan tv-series met een hoog ambitieniveau en niet om andere financieringsbronnen te vervangen.

De regeling staat in de eerste plaats open voor Nederlandse tv-series met een hoog ambitieniveau: producties die zich onderscheiden door hun artistieke, cinematografischekwaliteit en production value. Een voorbeeld is de historische dramaserie Vliegende Hollanders (Topkapi/AVROTROS) die in het najaar van 2020 voor het eerst wordt uitgezonden. Om de vluchten van de Nederlandse luchtvaartpioniers Fokker en Plesman op een overtuigende manier in beeld te brengen met behulp van geavanceerde visual effects, was steun van de Production Incentive onontbeerlijk. Daarnaast kunnen ook buitenlandse kwaliteitsseries die in coproductie met Nederland worden gerealiseerd een beroep doen op deze regeling.

Rendement

Na drie jaar heeft de pilotregeling zijn waarde meer dan bewezen: de productie én populariteit van Nederlandse kwaliteitsseries zijn toegenomen. Met steun van de Production Incentive is een breed scala aan succesvolle series gerealiseerd: van de mee- slepende true crime-serie Stanley H. (NL Film & TV/KRO-NCRV, 2019) en de avontuurlijke jeugdserie Zeven kleine criminelen (Pupkin Film/VPRO, 2019) tot de unieke, volledig geanimeerde sci-fi-dramaserie Undone (Submarine et al./Amazon, 2018-2019), die tot stand kwam onder leiding van de Nederlandse regisseur en animator Hisko Hulsing. Dergelijke hoogwaardige producties bieden cast en crew een uitgelezen kans om ervaring op te doen op internationaal niveau.

Ook in economisch opzicht is de regeling doeltreffend: iedere euro die in het kader van de Production Incentive is geïnvesteerd, heeft € 4 tot 4,5 in Nederland bestede productie-uitgaven opgeleverd. Dat is aanzienlijk meer dan aanvankelijk als doelstelling was geformuleerd. In 2019 werd via de Production Incentive een bedrag van € 30,1 miljoen aan projecten toegekend, waarvan € 21,1 miljoen aan filmproducties en € 9,0 miljoen euro aan high-end tv-series. Dit genereerde vervolgens bijna 120 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland. Die uitgaven komen ten goede aan alle personen en bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij een productie, van scenaristen tot visagisten en van acteurs tot cameramensen, en daarnaast bij tal van toeleveranciers.

Structurele inbedding

Normaliter wordt een zeer succesvolle televisiepilot bekroond met een vervolg. De pilotregeling voor hoogwaardige tv-series verdient dat ook. Tot dusver is voor deze regeling echter nooit structureel geld uitgetrokken. In 2018 en 2019 konden de bijdragenaan tv-series gefinancierd worden uit de reserves van het reguliere Incentivebudget. Nadat deze reserves – wegens het succes van de regeling – uitgeput raakten kon het Filmfonds in 2020 nog een eenmalige extra impuls van € 5,5 miljoen aanspreken. Deze middelen zijn nu ook uitgeput.

Stopzetten van de Production Incentive voor tv-series leidt ertoe dat de productie- activiteit in Nederland scherp zal terugvallen. Het wordt dan vrijwel onmogelijk om hoogwaardige dramaseries op internationaal niveau te produceren. Internationaal coproduceren is alleen mogelijk wanneer sprake is van wederkerigheid; de Nederlandse publieke en commerciële omroepen kunnen de hiervoor noodzakelijke budgetten echter niet vrij maken. Daarnaast komen documentaire- en animatieseries zwaar onder druk te staan, terwijl deze essentieel zijn voor de ontwikkeling van die marktsegmenten. Zonder deze regeling raakt Nederland onherroepelijk achter bij landen waar wel tax shelters en tax rebates mogelijk zijn.

Continuïteit en ambitie

De huidige omstandigheden, waarbij de sector onder grote druk staat vanwege de coronacrisis, maken beëindiging van de Incentive voor high-end tv-series extra pijnlijk. Juist nu is de sector gebaat bij continuïteit en ambitieus langetermijnbeleid gericht op versterking van de sector. In een tijd waarin de Nederlander dankzij streamingdiensten toegang heeft tot een enorm aanbod van buitenlandse films en series, is het noodzakelijk de kwaliteit en het volume van hoogwaardige onafhankelijke Nederlandse producties te stimuleren. De concurrentiepositie van het Nederlands aanbod mag internationaal niet verder achter raken.

Gezien de grote toegevoegde waarde van de Production Incentive pleiten wij namens de AV-productiesector voor structurele inbedding van deze regeling inclusief toereikend geoormerkt budget van € 12,5 miljoen per jaar.

1 De Netherlands Film Production Incentive heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Hiertoe verstrekt het Nederlands Filmfonds bijdragen (in de vorm van cash rebates) voor productiekosten van bioscoopfilms en high-end tv- series die aantoonbaar in Nederland besteed worden.
2 Bekijk hier hoe door middel van computer-generated imagery (CGI) de wereld van luchtvaartpioniers Fokker en Plesman tot leven wordt gewekt, voor de dramaserie Vliegende Hollanders: https://www.youtube.com/watch?v=w3MjCfsSEMM&feature=youtu.be
3 Dit sluit aan bij het advies van de Raad voor Cultuur in het sectoradvies Zicht op zo veel meer en de evaluatie van de Incentive door onderzoeksbureau Olsberg SPI. Op termijn zou een structureel budget voor high-end tv-series kunnen voortkomen uit bijdragen vanuit de exploitatieketen, op basis van de voorgestelde investeringsverplichting. Deze maatregel zal in 2021 echter nog geen vruchten afwerpen.

Deze two-pager is samengesteld door de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producenten (NCP). Deze beroepsverenigingen vertegenwoordigen het merendeel van de onafhankelijke AV-producenten in Nederland. De aangesloten productiebedrijven realiseren onder meer speelfilms, televisieproducties,drama, documentaires, animatie, interactieve producties en games. | September 2020

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) www.producentenalliantie.nl

Nederlandse Content Producenten (NCP) www.nederlandsecontentproducenten.nl

Production Incentive voor high-end tv-seriesDe Production Incentive voor hoogwaardige tv-series heeft zijn succes – drie jaar na introductie als pilotregeling – ruimschoots bewezen. Deze regeling verdient een structurele inbedding inclusief toereikend budget.

terug naar overzicht

laatste nieuws

"Met mijn lidmaatschap kan ik voor mij relevante juridische en financiële zaken gemakkelijk en goedkoper regelen."
Jan Schots, Zodiak Nederland
"NCP heeft de afgelopen jaren een diverse groep producenten verenigd en vertegenwoordigt inmiddels 83% van de markt. Het is dus een serieuze partij binnen de audiovisuele sector."
Roel Kooi, Pilotstudio
"NCP steunt onze organisaties en zorgt ervoor dat we samen sterker staan."
Taco Zimmermann, Tuvalu
"NCP komt op voor mijn belangen."
Nelsje Musch, Blazhoffski
"NCP is deskundig, gericht, en werkt pro-actief aan een bestendige media-toekomst."
Reinier Selen, Rinkel Film

sluit je aan

Veel producenten profiteren al van de voordelen die een lidmaatschap van NCP biedt. Ook lid worden? Of wil je meer weten over wat de NCP jou als producent kan bieden? Vul dit formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Er ging iets mis. Wil je het nog een keer proberen?

Partners

meer partners

première

een selectie van het nieuwste werk van onze leden

Draai je telefoon voor de beste beleving