Protocol voor de audiovisuele sector - UPDATE

29/5/2020

Naar aanleiding van de actuele adviezen en richtlijnen van het RIVM is het protocol besproken met het Ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Samengevat: alle werkzaamheden in de categorieën LOW en MEDIUM RISK kunnen vanaf nu weer worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de in dit geactualiseerde protocol benoemde voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

Hieronder vind je bijlagen met onder andere versie 2.0 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector.

De verschillen met versie 1.0 zijn:

1. Onder strikte voorwaarden (zie punt 46 in het protocol) is het nu mogelijk dat personen zonder beschermende kleding op minder dan 1,5 meter afstand tot bijvoorbeeld hun mede-acteurs of -deelnemers kunnen meewerken aan opnamen. Let wel: dit geldt alleen voor personen zonder klachten én indien zij géén intieme scènes hoeven uit te voeren én uitsluitend waar het om een beperkte, beheersbare en controleerbare groep gaat waarbij sprake is van herhaalcontacten, en uitsluitend voor de duur van de betreffende opname. Daarnaast dienen deze personen zich tijdens de draaiperiode te houden aan de strikte RIVM-richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan wanneer dit echt noodzakelijk is.

2. Dit geldt echter nog niet wanneer het gaat om het uitvoeren van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes.

3. Pas als de maatregelen worden verruimd, kunnen intieme scènes weer worden opgenomen. Voor het opnemen van intieme scènes geldt vanaf dat moment de strengere voorwaarde dat de personen die daaraan meedoen preventief getest dienen te kunnen worden, zodra voldoende testcapaciteit beschikbaar is (punt 48). Daarnaast dienen deze personen zich ook aan de strikte RIVM-richtlijnen houden om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan, zoals dit ook geldt als er op minder dan 1,5 meter afstand wordt gewerkt (punt 46 en 47).

4. De term ‘contactberoepen’ is geschrapt, aangezien deze gebruikt wordt voor beroepen waarbij er contact is tussen een professional en een (betalende) klant of klanten. Deze term wordt niet gebruikt voor contact tussen professionals onderling.

5. Er is daarnaast expliciet benoemd dat bij opnamen op locatie de actuele decentrale regelgeving en voorschriften van de betreffende veiligheidsregio en gemeente geraadpleegd moeten worden.

6. In de bijbehorende indicatieve risico-analysetabel zijn de functies bij sound department verder uitgewerkt.

Ook de door DAFF ontwikkelde Toolkit is aangepast aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Hiervan is vanaf vandaag ook een app beschikbaar waarin ook het protocol is opgenomen. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. De app is te downloaden door de QR-code die te vinden is via deze link te scannen met de camera van een smartphone. Volg daarna de stappen die worden aangegeven.

Ook van de Toolkit is vanaf vandaag een Engelse versie beschikbaar. In de app zal het binnenkort mogelijk zijn om te kiezen tussen Nederlands en Engels.


mede namens de werkgroep Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector en DAFF

NAPA en NCP

1. 20200529 - COVID-19 Protocol AV-sector v2.0 - Begeleidend schrijven

2. 20200529 - COVID-19 Protocol AV-sector v2.0 en Risicotabel_NL

3. 20200529 - COVID-19 Protocol AV-sector v2.0 and Risk assessment table_EN

4. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector - versie 2.0_NL

5. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector - versie 2.0_ EN

terug naar overzicht

laatste nieuws

"Met mijn lidmaatschap kan ik voor mij relevante juridische en financiële zaken gemakkelijk en goedkoper regelen."
Jan Schots, Zodiak Nederland
"NCP heeft de afgelopen jaren een diverse groep producenten verenigd en vertegenwoordigt inmiddels 83% van de markt. Het is dus een serieuze partij binnen de audiovisuele sector."
Roel Kooi, Pilotstudio
"NCP steunt onze organisaties en zorgt ervoor dat we samen sterker staan."
Taco Zimmermann, Tuvalu
"NCP komt op voor mijn belangen."
Nelsje Musch, Blazhoffski
"NCP is deskundig, gericht, en werkt pro-actief aan een bestendige media-toekomst."
Reinier Selen, Rinkel Film

sluit je aan

Veel producenten profiteren al van de voordelen die een lidmaatschap van NCP biedt. Ook lid worden? Of wil je meer weten over wat de NCP jou als producent kan bieden? Vul dit formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Er ging iets mis. Wil je het nog een keer proberen?

Partners

meer partners

première

een selectie van het nieuwste werk van onze leden

Draai je telefoon voor de beste beleving